Hafan – Home

Mae Asking4It Productions yn fudiad dielw a sefydlwyd yn 2011.

Rhoi llais i’r rhai cudd.

Rydym yn ysgrifennu ac yn cynhyrchu gwaith cerddorol newydd sy’n codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio pobl sy’n agored i niwed ledled y byd.


Asking4It Productions were founded in Wales in 2011.

Giving voice to the hidden.

We write, fundraise, commission and produce innovative and thought-provoking opera.


Our current project is Peacekeeping; and The Filmmaker and The Organ Trader

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/Peacekeeping/

Natasha poster

Mae Asking4It Productions yn cyflwyno premiére dau opera mini gwreiddiol ar gyfer oes wallgof; sy’n archwilio caethwasiaeth, masnachu rhyw a masnachu pobl.

Eu prynu, eu gwerthu, eu ffilmio, ei cludo a’u gwerthu eto.

A fydd cydraddoldeb fyth yn bosibl tra bo dynion yn talu menywod am ryw?

Mae pobl yn gwerthu organau i oroesi. Mae plant yn cael eu herwgipio. Mae ffoaduriaid a phobl sydd wedi’u dadleoli mewn perygl gan fasnachwyr a broceriaid.
I bwy mae eich corff yn perthyn?


Our current project is Peacekeeping; and The Filmmaker and The Organ Trader

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/Peacekeeping/

Asking4It Productions present the world premiére of two original mini operas for a mad age; exploring slavery, the sex-trade and human trafficking.

Bought, sold, filmed, exhausted, transplanted and sold again. Is equality ever possible while men pay women for sex?
People are selling organs to survive. Children are being kidnapped. Refugees and displaced people are at risk from traffickers and brokers.
Who does your body belong to?Arts Council of Wales logo portrait.jpg
Lottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNG

Wales Millennium Centre Brand Bar-1

TY CERDD LOGO.PNG

RWCMDlogo(rev)

Spit-logo NEW.jpg

chapter

WLC LOGO


Mae Asking4It Productions yn cael ei archifo bob hyn a hyn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny ers 2016.

Asking4It Productions are archived at intervals by The National Library of Wales since 2016.


Hawlfraint Asking4It Productions. Cedwir Pob Hawl 2018.

Copyright Asking4It Productions. All Rights Reserved 2018.