Hafan – Home

Mae Asking4It Productions yn fudiad dielw a sefydlwyd yn 2011.

Rhoi llais i’r rhai cudd.

Rydym yn ysgrifennu ac yn cynhyrchu gwaith cerddorol newydd sy’n codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio pobl sy’n agored i niwed ledled y byd.

Ein prosiect presennol yw Natasha – A triptych – new directions in opera


Asking4It Productions were founded in Wales in 2011.

Giving voice to the hidden.

We write, commission and produce new musical works for exciting, thought-provoking theatre and opera.

Our current project is Natasha – A triptych – new directions in opera


Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNG

TY CERDD LOGO.PNG

RWCMDlogo(rev)

Spit-logo NEW.jpg

chapter

WLC LOGO


Mae Asking4It Productions yn cael ei archifo bob hyn a hyn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny ers 2016.

Asking4It Productions are archived at intervals by The National Library of Wales since 2016.


Hawlfraint Asking4It Productions. Cedwir Pob Hawl 2017.

Copyright Asking4It Productions. All Rights Reserved 2017.