Hafan – Home

Mae Asking4It Productions yn fudiad dielw a sefydlwyd yn 2011. Rydym yn ysgrifennu ac yn cynhyrchu gwaith cerddorol newydd sy’n codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio pobl sy’n agored i niwed ledled y byd.


Asking4It Productions were founded in Wales in 2011. We write, commission and produce innovative and thought-provoking opera.


Our current project is Peacekeeping; and The Filmmaker and The Organ Trader ac Canolfan Mileniwm Cymru Mai 19

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/Peacekeeping/

Natasha poster

Mae Asking4It Productions yn cyflwyno premiére dau opera mini gwreiddiol ar gyfer oes wallgof; sy’n archwilio caethwasiaeth, masnachu rhyw a masnachu pobl.

Eu prynu, eu gwerthu, eu ffilmio, ei cludo a’u gwerthu eto.

A fydd cydraddoldeb fyth yn bosibl tra bo dynion yn talu menywod am ryw?

Mae pobl yn gwerthu organau i oroesi. Mae plant yn cael eu herwgipio. Mae ffoaduriaid a phobl sydd wedi’u dadleoli mewn perygl gan fasnachwyr a broceriaid.
I bwy mae eich corff yn perthyn?

‘Peacekeeping’ (45 munud) – Hanes aml-haenog yw’r opera siambr seicolegol hyfryd hon am fasnachu pobl ar gyfer pedwar llais – y Delyn, obo, sielo ac offerynnau taro. Comisiwn newydd gan Tŷ Cerdd ar gyfer 2017-18.

‘The Filmmaker and The Organ Trader’ (30 munud) – Sgôr electronig arswydus sy’n cael ei ddylanwadu gan synau diwydiannol, gwahanol fathau o drafnidiaeth, a synau o du mewn i’r corff. Stori gariad anghyffredin rhwng clowniau sy’n ein gwahodd i ymchwilio i’w byd tywyll, proffidiol o gynaeafu’r corff a masnachu organau. Comisiwn a ariannwyd drwy ddull ariannu torfol yn 2016.

Mae Asking4It Productions yn cael ei gefnogi’n hael gan Ganolfan Mileniwm Cymru; Tŷ Cerdd/ Music House Wales; Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru; Opera’r Ddraig, thrwy ein cyllidwyr torfol ac Joyce Watson AC.


Our current project is Peacekeeping; and The Filmmaker and The Organ Trader at Wales Millennium Centre May 19

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/Peacekeeping/

Natasha poster

Asking4It Productions present the world premiére of two original mini operas for a mad age; exploring slavery, the sex-trade and human trafficking.

Bought, sold, filmed, exhausted, transplanted and sold again. Is equality ever possible while men pay women for sex?
People are selling organs to survive. Children are being kidnapped. Refugees and displaced people are at risk from traffickers and brokers.
Who does your body belong to?

‘Peacekeeping’ (45 minutes) – Is a multi-layered story about the trade in human beings in this beautiful psychological chamber opera for four voices, harp, oboe, cello and percussion. A Ty Cerdd New Music commission 2017-18.

‘The Filmmaker and The Organ Trader’ (30 minuets) – A haunting electronic score evoking an industrial, transport and internal body soundscape. An unusual love story between clowns inviting us to delve into their dark, lucrative world of body harvesting and organ trading. A crowd funded commission 2016.

Asking4It Productions are supported by Wales Millennium Centre, Ty Cerdd/ Music House Wales, Royal Welsh College of Music and Drama, Opera’r Ddraig, crowd funders and Joyce Watson AM.

We are a member of Opera Music Theatre Forum http://omtf.org.uk/show.cgi and, Ty Cerdd http://www.tycerdd.org


Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNG

TY CERDD LOGO.PNGRWCMDlogo(rev)chapter

WLC LOGO


Mae Asking4It Productions yn cael ei archifo bob hyn a hyn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny ers 2016. Asking4It Productions are archived at intervals by The National Library of Wales since 2016


Hawlfraint Asking4It Productions. Cedwir Pob Hawl 2019. Copyright Asking4It Productions. All Rights Reserved 2019