Shelter

Opera siambr gyflawn yw Shelter.

Trwy archwilio’r synhwyrau, mae’n ymdrin â phriodas dan orfod a Syndrom Stockholm, lle mae merch yn briod â hen ŵrac yn cael ei dal yn gaeth am gyfnod anhysbys. Mae Shelter yn opera bwerus, ddifrifol, sy’n archwilio ym-lyniad at rywun, ansicrwydd, colli diniweidrwydd, ynghyd â pha mor fregus yw rhyddid. Mae’r sgôr yn rhannol graffig, ac mae’n cynnwys elfennau o ddarnau byrfyfyr lleisiol a cherddorol ar gyfer tri llais, sielo a bas dwbl. Ariannwyd Shelter gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2015.


Shelter is a complete chamber opera.

It is a sensory exploration of forced child marriage and Stockholm Syndrome where a girl is married to an old husband and held captive for an unknown time. Shelter is a powerful, immersive opera exploring attachment, ambivalence, loss of innocence and the (im)-possibility of freedom. The score is part-graphic and contains elements of vocal and musical improvisation for three voices, cello and double-bass. Shelter was funded by the Arts Council Of Wales in 2015.

Part-graphic score for Shelter

Yn 2015, cwblhaodd Asking4It Productions gyfnod o waith ymchwil a dat-blygu gyda’r cyfansoddwr, Ashley John Long, ar Shelter yng Ngholeg Bren-hinol Cerdd a Drama Cymru.

In 2015 Asking4It Productions completed a period of research and development with the composer Ashley John Long on Shelter at The Royal Welsh College of music and Drama.

IMG_4336
Tom Smith, Lara-Clare Bourdeaux and Laura Curry

Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNGTY CERDD LOGO.PNG


Copyright Asking4It Productions All Rights Reserved 2017.