Peacekeeping

Ardaloedd gwrthdaro. Lleoedd rhyfedd â rheolau rhyfedd. Prif leoliadau ar gyfer puteindai sy’n cael eu rhedeg gan y llywodraeth, troseddau rhyw a masnachu pobl.

Mae Peacekeeping yn archwilio pedwar persbectif mewn tref ar y ffin, lle mae milwyr rhyngwladol yn gwasanaethu.

Casgliad o bedair aria, lle mae pob llais operatig yn cael ei baru ag offeryn: gwleidydd ac obo; milwr ac offeryn taro; offeiriad a’r delyn; Menyw aidd a sielo.

Mae’r sgôr ar gyfer Peacekeeping wedi cael ei ysgrifennu gan y cyfansoddwr Ashley John Long. Rydym wedi derbyn bwrsari Cerddoriaeth Newydd llawn gan Tŷ Cerdd/Music House Wales i gynorthwyo â hyn. Ar ôl cwblhau’r sgôr, byddwn yn cychwyn cyfnod o waith Ymchwil a Datblygu, a fydd yn arwain at berfformiadau yn 2018.

cropped-Jim.jpeg


Conflict zones. War. Occupation. Peacekeeping. Strange places with strange rules. Prime locations for state provided brothels, sex crimes and human trafficking.

Peacekeeping examines different perspectives in a border town where international troops are stationed.

A collection of four arias where each operatic voice is paired with an instrumentalist: politician and oboe; soldier and percussion; priest and harp; woman and cello.

Peacekeeping is currently being scored by composer Ashley John Long. We are in receipt of a full New Music bursary from Ty Cerdd/ Music House Wales towards this commission.

Ash


Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNGTY CERDD LOGO.PNG


Copyright Asking4It Productions All Rights Reserved 2017.