Peacekeeping

Ardaloedd gwrthdaro. Lleoedd rhyfedd â rheolau rhyfedd. Prif leoliadau ar gyfer puteindai sy’n cael eu rhedeg gan y llywodraeth, troseddau rhyw a masnachu pobl.

Mae Peacekeeping yn archwilio pedwar persbectif mewn tref ar y ffin, lle mae milwyr rhyngwladol yn gwasanaethu.

Casgliad o bedair aria, lle mae pob llais operatig yn cael ei baru ag offeryn: gwleidydd ac obo; milwr ac offeryn taro; offeiriad a’r delyn; Menyw aidd a sielo.

Libreto gan Jane Fox, ac mae’r sgôr ar gyfer Peacekeeping wedi cael ei ysgrifennu gan y cyfansoddwr Ashley John Long. Rydym wedi derbyn bwrsari Cerddoriaeth Newydd gan Tŷ Cerdd/Music House Wales i gynorthwyo â hyn. Ar ôl cwblhau’r sgôr, byddwn yn cychwyn cyfnod o waith Ymchwil a Datblygu, a fydd yn arwain at berfformiadau yn 2018.

cropped-Jim.jpeg


Conflict zones. War. Occupation. Peacekeeping. Strange places with strange rules. Prime locations for state provided brothels, sex crimes and human trafficking.

Peacekeeping examines different perspectives in a border town where international troops are stationed. Peacekeeping is an opera of four arias with oboe, percussion, harp, cello and vocal ensemble.

The libretto Peacekeeping is written by Jane fox and scored by composer Ashley John Long. We are in receipt of a New Music bursary from Ty Cerdd/ Music House Wales towards this commission. A period of research and development will lead to performances in 2018.

Ash


Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNG

TY CERDD LOGO.PNGRWCMDlogo(rev)chapter

WLC LOGO


Mae Asking4It Productions yn cael ei archifo bob hyn a hyn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny ers 2016.

Asking4It Productions are archived at intervals by The National Library of Wales since 2016.


Hawlfraint Asking4It Productions. Cedwir Pob Hawl 2019.

Copyright Asking4It Productions. All Rights Reserved 2019.