The Filmmaker and The Organ Trader

Mae The Filmmaker and The Organ Trader yn archwilio’r diwydiant ffilmiau pornograffi, a’i gysylltiadau â’r fasnach cynaeafu organau anghyfreithlon. Mae’r adran swrrealaidd hon yn archwilio’r fasnach broffidiol mewn cyrff dynol ledled y byd. Mae tri llais operatig wedi’u gosod o fewn sgôr electronig diwyd-iannol. Mae’r sgôr yn gyflawn, ac fe’i hariannwyd drwy ddull ariannu torfol yn 2016. Libreto gan Jane Fox and cerddoriaeth gan Ashley John Long.


The Filmmaker and The Organ Trader is an exploration of the snuff pornography film industry and its links to the illegal trade in organ harvesting. This surreal section examines the lucrative trade in human bodies around the world. Three operatic voices are set within an industrial electronic score. The score is complete and was funded by crowd funding in 2016. Libretto by Jane Fox and music by Ashley John Long.


Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNG

TY CERDD LOGO.PNGRWCMDlogo(rev)chapter

WLC LOGO


Mae Asking4It Productions yn cael ei archifo bob hyn a hyn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny ers 2016.

Asking4It Productions are archived at intervals by The National Library of Wales since 2016.


Hawlfraint Asking4It Productions. Cedwir Pob Hawl 2019.

Copyright Asking4It Productions. All Rights Reserved 2019.